Vatana İhanet Suçuyla Eşdeğer Tavır ve Davranış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Vatana İhanet Suçuyla Eşdeğer Tavır ve Davranış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Vatana ihanet suçuyla eşdeğer tavır ve davranış, ülkeye zarar veren veya milli güvenliği tehlikeye atan herhangi bir eylem veya tutumu ifade eder. Bu, çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir ve içerisinde casusluk, terörizm, devlet sırlarını ifşa etme veya düşmanla işbirliği yapma gibi faaliyetleri barındırabilir.

Bu tür bir ihanet, ülkenin güvenliğini tehlikeye atan ve toplumun huzurunu bozan bir durumdur. Casusluk, bir ülkenin gizli bilgilerini başka bir ülkeye sızdırmak veya düşmanla işbirliği yapmak, vatana ihanetin en yaygın örnekleridir. Terörizm ise, sivil halka veya devlet kurumlarına yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirerek ülkenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden bir suçtur.

Devlet sırlarını ifşa etmek de vatana ihanet suçuyla eşdeğer bir tavır ve davranıştır. Bir kişinin, devletin güvenliği için önemli olan bilgileri başka ülkelere veya düşmanlara sızdırması, ülkenin savunma ve güvenlik sistemlerini tehlikeye atar. Bu tür eylemler, ülkenin milli güvenliğini tehlikeye atan ve vatana ihanet eden kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.

Hakaret mi?


Vatana İhanet Suçuyla Eşdeğer Tavır ve Davranış kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz dilekçesinde, kararı veren Cumhuriyet savcısını hedef alarak: Sayın başkanım, Cumhuriyet savcım sayın...in usule, kanuna ve de tüzüğe, anayasamıza aykırı illegal karar niteliği bile taşımayan ilgisiz, keyfi bir uygulama niteliğinde olan, hukuka kesin aykırılık halleri kapsayan bu paravan şirket ve suç ile organize suç örgütü liderlerini ve siyasi otoritenin egemenliği altındaki güç mekanizmasının hakimiyetindeki ana yapılanmaya hizmet ederek, yardım ve yataklık ederek, bu şanlı görevini kendi menfaati ile çıkarları uğruna ayaklar altına alp vatana ihanet suçuyla eşdeğer tavır ve davranış sergilediği, zalimin yanın da yer alarak yüce Cumhuriyet savcılığı gibi onurlu, gururlu, şerefli, haysiyetli, namuslu devlet görevini gereği gibi ifade etmediği, adeta siyasi parti üyesi gibi hareket ettiği taraflı yazından anlaşılmıştır) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4389 Karar: 2018/1827 Tarih: 14.02.2018

"Vatana İhanet Suçuyla Eşdeğer Tavır ve Davranış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.