Başlarım Sizin Kimliğinize

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başlarım Sizin Kimliğinize"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başlarım sizin kimliğinize" ifadesi, bir kişinin, bir başkasının kimliği hakkında bilgi sahibi olmadığını veya bu bilginin önemli olmadığını ima etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin bir başkasının kimliğine veya statüsüne önem vermediğini veya onların önemsiz olduğunu düşündüğünü ifade eder. Bu ifade ayrıca, bir kişinin kimlik veya statüsü ile ilgili olarak ayrımcılık yapmadığını veya bir kişiyi diğerlerinden daha üstün tutmadığını da ifade edebilir. Ancak, bu ifade kullanılırken, söylenen şeyin doğruluğu ve doğru kullanımı açısından dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır.

Hakaret mi?


Başlarım sizin kimliğinize kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Ne kimliği lan, başlarım sizin kimliğinize, zaten cüzdanım kayboldu" biçimindeki sözlerin kaba hitap tarzı niteliğinde olması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/5219 Karar: 2018/2664 Tarih:27.2.2018

"Başlarım Sizin Kimliğinize" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.