Gevende

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gevende"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Gevende” kelimesi, Türkçe’de farklı anlamlara gelebilen bir kelime olup, birden fazla kullanım alanı vardır. “Gevende” kelimesi, bazı kaynaklarda “sözünü sohbetini bilmeyen, her işe karışan kimse” anlamında kullanılırken, bazı kaynaklarda ise “düğün çalgıcısı” anlamında kullanılır. “Gevende” kelimesi Türkçe’de sıkça kullanılan bir kelime değildir ve genellikle konuşma dilinde kullanılır.

Hakaret mi?


Gevende kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura yönelttiği sözler (Boş boş konuşma lan gevende) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9589 Karar: 2020/15358 Tarih: 05.11.2020

"Gevende" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.