Herkesi Kör Ediyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Herkesi Kör Ediyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Herkesi Kör Ediyorsun" ifadesi, bir kişinin veya grubun, gerçekleri görmezden gelip veya anlamamazlıktan gelerek başkalarını yanılttığını veya kandırdığını ifade eder.

Hakaret mi?


Herkesi Kör Ediyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen "Ameliyat olmak zorunda değilim, sen herkesi kör ediyorsun" biçimindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/17697 Karar: 2014/30428 Tarih: 23.10.2014

"Herkesi Kör Ediyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.