Yürütme

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yürütme"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kanunlar çerçevesinde ülkenin yönetilmesi anlamına gelir.

Hakaret mi?


Yürütme kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suç tarihinde Başbakan olan katılanın konuşma yaptığı sırada sanığın giydiği ve üzerinde... Parti amblemi ile "Dikkat itina ile yürütme yapılır" yazılı tişörtü ortaya çıkararak elinde bulunan "S Hırsız var S" yazılı pankartı açması biçimindeki eylemi katılana yönelik olarak gerçekleştirdiği ve muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu, bu sebeple hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15036 Karar: 2019/30 Tarih: 07.01.2019

"Yürütme" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.