Amcık Ağızlı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amcık Ağızlı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amcık ağızlı" ifadesi, Türkçede argo ve küfürlü bir tabirdir. Bu ifade, bir kişinin kaba, saygısız ve hoşgörüsüz bir dil kullandığını veya hoş olmayan bir tutum sergilediğini ima etmek için kullanılır. İfade, bir kınamayı veya eleştiriyi içerir ve genellikle olumsuz duyguları yansıtır.

Bu tür ifadeler, özellikle toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


A.cık ağızlı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın aracının yanıma geldiğinde müştekilerin polis memuru olduğunu bildirmelerine rağmen onlara yönelik "Lan acık ağızlılar, araç benim, siz kimsiniz, sizin Allah'ınızı kitabınızı sinkaf ederim, lan o.ospu çocukları, o araca dokunursanız sizi gebertirim" şeklinde müştekilere görevlerinden dolayı alenen hakaret ve tehditte bulunduğu, müştekilerin sanığı yasal işlem yapmak üzere kolundan tutarak araca bindirmek istedikleri, bu esnada sanığın cebir ile karşılık vererek müştekilere yumruk attığı, bu yumruk neticesinde müşteki N...'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve hayati fonksiyonlarını hafif 1. derecede etkileyecek nitelikte kemik kırığı oluşacak şekilde, müşteki F...'i ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı, bu haliyle sanığın birden fazla görevliye karşı görevlerini yaptırmamak için cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde etkin direnmede bulunduğu, ayrıca zincirleme şekilde görevlerinden dolayı alenen hakaret ettiği, yine sanığın müşteki N...'e yönelik eyleminin nitelikli kasten yaralama kapsamında bulunduğu, tüm dosya kapsamındaki delillere göre sanığa anlı suçların unsurlarının oluşturduğu, bu nedenle müşteki polis memurlarının olay tarihinde görevli olduklarına ilişkin görev belgelerinin dosyaya getirtilmesi yönündeki eksiklik de giderilerek sanığın üzerine atılı suçlardan mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde kararlar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 3. CD Esas: 2020/15828 Karar: 2021/1806 Tarih: 25.01.2021

Karar #2

Eylemin (Polise hitaben: Çekin ulan elinizi arabamdan a.cık ağızlılar) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı  anlaşıldığından, sanık ...in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/14752 Karar: 2022/11642 Tarih: 09.05.2022

"Amcık Ağızlı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.