Azgın Dul

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Azgın Dul"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Azgın dul" ifadesi, Türkçede argo bir tabirdir ve özellikle bir kadının eşini kaybettikten sonra cinsel dürtülerinin yoğun olduğu ve cinsel açıdan rahatsız edici ve saldırgan bir davranış sergileyen bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bu terim, kadının toplumun ahlaki ve sosyal kurallarına uymayan bir tutum sergilediğini ve etrafındakilere saygısızca ve uygunsuz bir şekilde yaklaştığını ima eder.

Ancak, bu ifade genellikle hoşgörüsüz ve kadınları aşağılayıcı bir anlam taşıdığından dolayı, kullanılması pek uygun değildir. Cinsiyetçi ve aşağılayıcı dil kullanmaktan kaçınarak, insanlar arasında saygı ve hoşgörüyü teşvik etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Azgın dul kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in internet ortamında katılana gönderdiği mesajda yer alan "Keşke sen olsaymışsın o kadının yerinde, o davranışı sen hak ediyorsun adi yaratık, birileri adına sayfa yapıp çirkin şeyler yapman sadece senin gibi aşağılığa yakışır, azgın dul seni, sen git savcılıktaki pisliklerini temizle, adi şeklindeki sözlerinin açıkça katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olması karşısında...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6120 Karar: 2015/2530 Tarih: 10.06.2015

"Azgın Dul" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.