Ne Biçim Doktorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Biçim Doktorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne biçim doktorsun?" ifadesi, bir doktorun yaptığı tedavi veya tavsiyelerin beklenen veya kabul edilebilir standartlara uymadığını veya kişinin memnuniyetsizliğini ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, doktorun beklentileri karşılamadığı veya hasta üzerinde olumsuz bir etki yarattığı durumlarda kullanılır. Genellikle tıbbi alandaki profesyonellere yöneltilen bir eleştiri veya hayal kırıklığını ifade etme şeklidir.

Örnek olarak, bir hasta sağlık sorunları için bir doktora gittiğinde ve aldığı tedavi sonucunda iyileşme yaşanmadığını veya daha kötü bir durum ortaya çıktığını düşünürse, "Ne biçim doktorsun?" ifadesini kullanarak doktorunun performansını eleştirebilir. Bu ifade, kişinin doktordan beklediği standardı karşılayamadığını ve hayal kırıklığına uğratıldığını ifade ederken, aynı zamanda doktorun yeteneklerini veya profesyonelliğini sorgular.

Hakaret mi?


Ne Biçim Doktorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Doktora hitaben: Ben çok kötüyüm, siz bana bakmak zorundasınız, sizi Bakanlığa şikayet edeceğim, şu halinize bakın, oturduğunuz koltuğun hakkını verin, siz ne biçim doktorsunuz, ben bu ülkenin vatandaşıyım) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/11429 Karar: 2021/4368 Tarih: 10.02.2021

Karar #2

Eyleme (Doktora hitaben: Muayene edeceksin tabi lan, sen ne biçim doktorsun, kalksana yerinden, baksana lan bana) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15943 Karar: 2022/15065 Tarih: 14.06.2022

Karar #3

“Alkol muayenesi için götürüldüğü acil serviste doktora "tüh sana yazıklar olsun ne biçim doktorsun" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmelidir.”

Yargıtay 4.CD. Esas: 2014/ 5075 Karar: 2014/ 37095 Tarih :25.12.2014

"Ne Biçim Doktorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.