Kart Zampara

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kart Zampara"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kart zampara, kadınlara düşkün ve yaşlı olan erkeklere denir. Zampara kelimesi, kadın peşinde koşan anlamına gelir.

Hakaret mi?


Kart Zampara kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın Facebook sosyal paylaşım sitesi üzerinden katılan hakkında yazdığı kaba hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin (Yakayı kart zamparaya) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17042 Karar: 2022/17592 Tarih: 21.09.2022

Karar #2

İnceleme konusu somut olayda, sanığın Facebook sosyal paylaşım sitesi üzerinden katılan hakkında yazdığı kaba hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin (Yakışır kart zamparaya) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17042 Karar: 2022/17592 Tarih: 21.09.2022

"Kart Zampara" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.