Kıç Yağlamak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıç Yağlamak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kıç Yağlamak, argo ve küfür içeren bir ifadedir ve küçük düşürücü bir söylemdir veya bir kişinin soyuna yönelik aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılır. "Kıç Yağlamak" terimi, toplum tarafından kabul görmeyen, ahlaki değerlere uygun olmayan veya toplumsal normlara aykırı bir durumu ifade etmek için kullanılır.

Bu terimin kullanımı oldukça aşağılayıcı ve saygısızdır ve karşısındaki kişiye hakaret etmek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilir. İnsanlar arasında sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurabilmek için saygılı ve hoşgörülü bir dilin tercih edilmesi önemlidir. Bu tür küfür ve hakaret içeren ifadeler, insanlar arasında olumsuz duygusal tepkilere, çatışmalara ve anlaşmazlıklara neden olabilir.

Hakaret mi?


Kıç Yağlamak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana gönderdiği mektupta yer alan "el aleme yalınayaklık yapıp k.... yağlayacağına, benim sorunumu çözüp borcunu kapatsın" şeklinde ve kaba ifade niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçeyle mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31642 Karar: 2016/9731 Tarih: 05.05.2016

"Kıç Yağlamak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.