Keyfinizi mi Bekleyeceğiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Keyfinizi mi Bekleyeceğiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Keyfinizi mi Bekleyeceğiz, birine sitem etmek, eleştirmek veya telaşlandırmak için kullanılan bir sözdür. Bu söz, karşınızdaki kişinin gerekeni yapmadığını, sorumsuz davrandığını veya çok yavaş hareket ettiğini belirtir. Örneğin, bir ürünü teslim etmeyen bir firmaya, “Keyfinizi mi bekleyeceğiz?” diyerek sabırsızlık, kızgınlık  veya haklılık duygularınızı ifade edebilirsiniz. Bu söz, aynı zamanda bir baskı veya tehdit aracı olarak da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Keyfinizi mi Bekleyeceğiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanık ...'in mağdura hitaben söylediği kabul edilen "Sizin keyfinizi mi bekleyeceğiz, terbiyesiz, saygısız" şeklindeki sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı..

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/38338 Karar: 2017/9354 Tarih: 20.09.2017

"Keyfinizi mi Bekleyeceğiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.