Adaletini Üç Kuruş Menfaate Satan Hakim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adaletini Üç Kuruş Menfaate Satan Hakim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adaletini üç kuruş menfaate satan hakim" ifadesi, adaleti ve görevini yerine getirmesi gereken doğru kararlar alması beklenen bir hakimin, kendi çıkarları veya menfaatleri uğruna adaleti göz ardı eden ve haksız kararlar veren bir kişi olarak anlatır. Bu tabir, hukuk ve adalet sistemine yönelik eleştirilerde kullanılır ve bir hakimin etik olmayan, yozlaşmış ve dürüst olmayan bir tutum sergilediğini vurgular. Bu tür durumlar, adalet sisteminin işleyişine zarar verir ve insanların hukuka olan güvenini sarsar.

Hakaret mi?


Adaletini üç kuruş menfaate satan hakim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Sosyal medyada, hakime hitaben: Kendisini ve adaletini üç kuruş menfaate satan icra hukuk hakimine satış kararı aldırmış) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/692 Karar: 2019/9451 Tarih: 22.05.2019

"Adaletini Üç Kuruş Menfaate Satan Hakim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.