Fare

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fare"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Fare, kemiriciler takımından bir sıçangil cinsi olup, bilimsel adlandırmada özellikle Mus cinsi için kullanılır.

Hakaret mi?


Fare kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

"... yeni yapılan pazar yeri ve fuar alanında aynı hırsızlara ya da birinci derece yakınlarına sahte fatura karşılığı yerler verirse... Yalnızca sit alanı hayalini imar planı için... 'e ödenen... milyar! Geçersiz, iptal edilecek bir plan. Parayı başkanla bölüşebilmek için bu plan şart. Belediye fare çiftliği oldu. Anası da babası da... Yavruları ise çok..." biçimindeki yazıda içerik itibariyle haber sınırını aşan, muhataplarını küçük düşürecek nitelikte soyut suçlama ve iddialara yer verildiği, bu nedenle sanığın eyleminin haber verme özgürlüğü sınırının aşılması suretiyle hakaret suçunu oluşturduğu gözetilerek, 5237 sayılı Yasa'nın 7/2, 5252 sayılı Yasa'nın 9/3. madde ve fıkraları uyarınca 765 ve 5237 sayılı yasaların ilgili hükümlerinin karşılaştırılıp sanık yararına olan yasa hükümleri saptanarak sonucuna göre hüküm kurulması zorunludur.

Yargıtay 4. CD Esas: 2004/13822 Karar: 2007/1140 Tarih: 05.02.2007

Karar #2

Gönderilen... tarihli başka bir mesajda "O adi şerefsiz adam, aşağılık adamdır, kendisinden ... TL tazminat almama rağmen bu sürüngen akıllanmamış, yine bayan üyelerden birini rahatsız ettiği için hakkında tekrardan dava açılmıştır, büyük ihtimalle bu fare hapis cezası alacak" şeklinde sözlerin alması karşısında, hükümden sonra 05.07.2012 tarihinde yer yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun'un geçici 1-b maddesinde basın ve yayım yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenen suçlar bakımından kovuşturmanın ertelenmesi kurumunun getirilmesi nedeniyle, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/29981 Karar: 2014/2514 Tarih: 29.01.2014

"Fare" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.