Adam Gibi Avukatlık Yap

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Gibi Avukatlık Yap"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam gibi avukatlık yap" ifadesi, bir kişi ya da bir grup avukatı, bir durumu veya bir konuyu daha etkili, inandırıcı ve yetkin bir şekilde savunmasını veya açıklamasını istediğini ifade eden bir tabirdir. Bu ifade, kişinin daha güçlü bir savunma veya argüman sunarak daha iyi bir şekilde anlatım yapmasını beklediğini belirtir.

Bu ifade, genellikle olumlu bir dile sahip olabilir ve kişinin daha iyi bir performans sergilemesini isteyen bir teşvik veya istek olarak kullanılır. İfadeden anlaşılacağı gibi, bir avukatın davanın savunmasını veya bir argümanın açıklamasını daha yetkin ve etkili bir şekilde yapmasını ifade eder. Bu ifadeyle bir kişi, daha etkili bir şekilde savunma yapılması veya durumun daha iyi anlatılması gerektiğini vurgulayabilir.

Hakaret mi?


Adam Gibi Avukatlık Yap kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan avukata "Adam gibi avukatlık yap, sen insan mısın, ... sana ne verecek, bu parayı nasıl yiyeceksin biçimindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2017/3604 Karar: 2019/8139 Tarih: 02.05.2019

"Adam Gibi Avukatlık Yap" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.