Bilgileri Hukuksuz Servis Etmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bilgileri Hukuksuz Servis Etmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bilgileri Hukuksuz Servis Etmek, bir kişi veya kurumun izinsiz veya yasal olmayan bir şekilde başka bir kişi veya kurumun bilgilerini paylaşması veya kullanması anlamına gelir. Örneğin, bir eczane, İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden aldığı ilaç bilgilerini başka bir kuruma servis ederse, bu hukuksuz servis etmek olur. Ya da bir kamu kurumu, Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden aldığı kişi bilgilerini başka bir tüzel kişiye servis ederse, bu da hukuksuz servis etmek olur. Servis etmek sözü, genellikle bir şeyi sunmak veya ulaştırmak anlamında kullanılır.

Hakaret mi?


Bilgileri Hukuksuz Servis Etmek hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın sunduğu dilekçesindeki sözleri (Davada taraf olmayan ve konu olmayan kişilerin özel bilgileri kalem personelince araştırılıp çıkarılarak kötü amaçlı kişilere hukuksuz servis edilmektedir, bu durum sayın mahkemeniz hakimce personeli tarafından davada taraf olmayan kişiye karşı suç işlenmesi amacına gelmektedir) bir bütün olarak ele alındığında, muhatapların onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17091 Karar: 2022/19591 Tarih: 12.10.2022

"Bilgileri Hukuksuz Servis Etmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.