Taraflı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Taraflı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Taraflı, bir konuda taraf tutan, objektif olmayan anlamına gelir. Bir kişi veya grup, kendi çıkarlarına veya inançlarına dayalı olarak bir konuya yaklaşırsa, bu taraflı bir yaklaşım olarak kabul edilir. Taraflı bir tutum, tarafsızlıktan uzak olabilir ve objektif bir değerlendirme yapma yeteneğini etkileyebilir.

Hakaret mi?


Taraflı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

 ... Barosu'na kayıtlı avukat olarak görev yapan sanığın ... Hukuk Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasına davacı vekili sıfatıyla sunduğu ... tarihli dilekçesinde "Bu iki markanın birbirine benzer olup olmadığıyla ilişkin çok basit bir tespit ve değerlendirmeyi, huzurdaki sayın hakimin, yine kendisinin yeterli meslek bilgi ve tecrübeye sahip olmadığını kabul ederek, bilirkişilerin vereceği rapora göre hüküm tesis edeceğini, yani adeta bilirkişilerin huzurdaki dava dosyasında hüküm tesis edeceğini… tarihli celsedeki ifadesiyle kabul ve beyan etmiştir. Sayın mahkeme hâkiminin taraflı olduğunu, ihtisas sahibi olduğu konuda davayı bilirkişiye sevk ederek, kendi ikrarıyla davayı incelemeye yetecek mesleki bilgi ve birikime sahip olmadığını kendisinin de kabul ettiğini... Bu hususun tespiti, okuma yazma becerisi olan 6 yaşındaki bir çocuğun dahi görebileceği kadar açıktır. Buna rağmen bu konuda bilirkişi raporu alma ihtiyacı duyan sayın hâkimin davadan çekilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verdiği ve anılan mahkemece... tarihinde sanık hakkında suç duyurusunda bulunulduğu olayda, sanığın suç kastı ile hareket etmediğine ve dilekçedeki ifadelere yalnızca dava konusuyla sınırlı olarak yer verdiğine dair savunması ile suça konu dilekçenin bütünlüğü ve yazılış amacı birlikte gözetildiğinde, kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de TCK'nin 128. maddesindeki iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmesi gereken bu ifadelerin mahkeme hakiminin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2018/18-537 Karar: 2021/706 Tarih: 29.12.2021

"Taraflı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.