Yalan Yanlışa Bulaşmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalan Yanlışa Bulaşmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yalan yanlışa bulaşmak," kişinin kasıtlı olarak veya istemeden gerçeğe aykırı, yanıltıcı veya doğru olmayan şeylere katıldığı veya bu tür şeylerle ilişkilendiği anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin dürüstlükten saparak yanıltıcı bilgilere veya eylemlere karıştığını ifade eder.

Hakaret mi?


Yalan Yanlışa Bulaşmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanıkların... isimli internet sitesine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olan katılan hakkında yazdıkları "Odada oturarak, valilik rüyalar görerek, kılavuz olarak karga- seçerek yalan yanlışa bulaşarak, velhasıl ihanet ederek, ancak ve ancak ahiretini yakarak büyük azap kazanırsın" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/25985 Karar: 2016/9738 Tarih: 05.05.2016

"Yalan Yanlışa Bulaşmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.