Din/Fakir Düşmanı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Din/Fakir Düşmanı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Din/Fakir insanlara karşı nefret, kin veya ayrımcılık besleyen kişiye denir. Bu ifade, genellikle servet eşitsizliğine karşı çıkan veya fakir insanların haklarını savunan kişiler tarafından kullanılır. Din düşmanı ise dine karşı nefret edenlere karşı kullanılır.

Hakaret mi?


Din/Fakir Düşmanı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın sanığa söylediği kabul edilen "Bu sevimsiz bir insan, bu fakir düşmanı, bununla muhatap olma" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın sanığa yönelttiği sözlerin sanığın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2016/898 Karar: 2018/1331 Tarih: 07.02.2018

Karar #2

Din Düşmanlığı Yapmak

Eyleme (Adalet Bakanlığına sunulan dilekçede, hâkim hedef alınarak: Şikayet ettiğim mahkeme hâkimi burada açıkça din düşmanlığı yapmakta ve bence şahsımda bütün Müslümanları dolandırıcı duruma düşürmektedir ki bunu kesinlikle ve şiddetle kınıyorum) ve yükletilen suça yönelik katılan ...in temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/40633 Karar: 2022/23327 T: 23.11.2022

Karar #3

"Din/Fakir Düşmanı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.