Hakimlik Böyle mi Yapılır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakimlik Böyle mi Yapılır"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakimlik Böyle mi Yapılır" ifadesi, yargıcın tarafsızlığını veya adil davranışını kaybettiği durumları eleştirirken aynı zamanda hayal kırıklığı veya şaşkınlık ifade eder.

Hakaret mi?


Hakimlik Böyle mi Yapılır kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Geçmişte hâkim olup halen avukatlık yapan sanığın katılana yönelik söylediği "Hakimlik böyle mi yapılır, hakimliği senden mi öğreneceğim" şeklindeki sözlerin ağır eleştiri kapsamında, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olması nedeniyle, hakaret suçunun unsurları oluşmadığı anlaşılmakla...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9590 Karar: 2015/5983 Tarih: 29.09.2015

"Hakimlik Böyle mi Yapılır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.