Sizin Yapacağınız İş Bu Kadar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizin Yapacağınız İş Bu Kadar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizin yapacağınız iş bu kadar" ifadesi, bir kişiye veya gruba, üzerlerine düşen görevi veya sorumluluğu tamamlamaları için bir sınırlama veya yönergelerin sonunu ifade eden bir ifadedir. Bu ifade genellikle birinin gereken işi tamamlamak yerine yetersiz veya eksik bir şekilde yapması durumunda kullanılır.

Bu ifade aynı zamanda bir işin sona erdiğini ve bundan sonraki aşamaların kişi veya gruba bağlı olmadığını belirtmek amacıyla da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Sizin Yapacağınız İş Bu Kadar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana yönelik söylediği kabul edilen "Sizin yapacağız iş bu kadar, zaten doktorluk falan yapmıyorsunuz" şeklindeki sözünün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/4172 Karar: 2022/6552 Tarih: 03.03.2022

"Sizin Yapacağınız İş Bu Kadar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.