Karımı Pazarlıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karımı Pazarlıyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karımı Pazarlıyor ne demek konusu, son zamanlarda oldukça dikkat çeken ve toplumda büyük tepkilere yol açan bir konudur. Bu ifade, genellikle kadınların insan ticareti ve zorla evlilik gibi durumlarla karşı karşıya kaldığını ifade etmektedir. Bu durum, kadınların kendi rızaları dışında başkaları tarafından pazarlanması anlamına gelmektedir. Karımı Pazarlıyor ifadesi, kadınların bedenlerinin ve haklarının satılabilir bir meta olarak görülmesini ve bu şekilde ticaretinin yapılmasını ima etmektedir.

Bu tür bir insanlık dışı uygulama, insan haklarına aykırıdır ve toplumda büyük bir sorun olarak kabul edilmektedir. Kadınların kendi iradeleri ve özgür seçimleri dışında başkaları tarafından pazarlanması, onların temel haklarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum, kadınların maruz kaldığı şiddet, istismar ve sömürü gibi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.

Toplum olarak, Karımı Pazarlıyor gibi insanlık dışı uygulamalara karşı durmalı ve bu konuda farkındalık yaratmalıyız. Kadın haklarına saygı göstermeli ve kadınların özgür iradeleriyle karar verebilecekleri bir ortam sağlamalıyız. İnsan ticaretinin ve zorla evliliklerin önlenmesi için etkili önlemler alınmalı ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Hakaret mi?


Karımı Pazarlıyor  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Evde erkek var,... karımı pazarlıyor, orospular, orospuluk yapıyorsunuz) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2355 Karar: 2019/11817 Tarih: 10.09.2019

"Karımı Pazarlıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.