Kafayı mı Yedin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kafayı mı Yedin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kafayı mı yedin, birinin akıl sağlığını veya mantığını kaybettiğini ima eden bir soru veya tepkidir. Genellikle şaşkınlık, kızgınlık veya alayla söylenir. Örneğin: Kafayı mı yedin? Böyle bir riski nasıl alırsın?

Hakaret mi?


Kafayı mı Yedin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın okul müdürü olan mağdurun iş disiplinini ve düzenini bozma eylemi nedeniyle savunmasını istemesi üzerine aralarında çıkan tartışmada mağdura söylediği "Akıllı ol, kafayı mı yedin" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba bir davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/21857 Karar: 2014/22342 Tarih: 18.06.2014

"Kafayı mı Yedin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.