Haysiyet Kalmamış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haysiyet Kalmamış"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Haysiyet Kalmamış" ifadesi, bir kişinin saygınlığını, onurunu veya haysiyetini kaybettiği veya bu değerlere uygun davranmadığı durumu ifade eder.

Hakaret mi?


Haysiyet Kalmamış kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kiracısı olan katılana... yılı içerisinde değişik tarihlerde el yazısı ile yazdığı yazılarda yer alan "Bir insan bu kadar haysiyetsiz, kişiliksiz ve yalancı olabilir, bu adamda haysiyet kalmamış, yalancının mumu 8-9 ay yandı biçimindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edebilecek nitelikte bulunduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile sanık hakkında atılı suçtan beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 2. CD Esas: 2010/21753 Karar: 2012/14020 Tarih: 16.05.2012

"Haysiyet Kalmamış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.