Adın Çıkmış Dokuza İnmez Sekize

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adın Çıkmış Dokuza İnmez Sekize"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adın çıkmış dokuza inmez sekize" atasözü, Türkçede bir kişinin kötü ününün veya kötü şöhretinin kolayca temizlenemeyeceği anlamına gelir. Bu ifade, genellikle bir kişinin yaptığı bir hata veya kötü davranışın sonucunda, toplumun gözünde olumsuz bir imaj yaratıldığında kullanılır.

Bu atasözü, bir kişinin kötü şöhretinin veya kötü ününün uzun süre devam edeceğini ve bu durumun kolayca düzeltilemeyeceğini belirtir. Başka bir deyişle, bir kişi kötü bir üne sahip olduğunda, bu durumu tersine çevirmek ve toplumun gözünde olumlu bir imaj yaratmak zor olacaktır.

Hakaret mi?


Adın çıkmış dokuza inmez sekize kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mahkeme hâkimine hitaben söylediği kabul edilen "Adınız çıkmış dokuza inmez sekize, sizin de sizi bu mahkemeye hakim yapanın da, verdiğiniz kararın da vereceğiniz kararın da" şeklindeki sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/35280 Karar: 2017/6904 Tarih: 31.05.2017

"Adın Çıkmış Dokuza İnmez Sekize" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.