Düzmece Mahkeme

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Düzmece Mahkeme"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Düzmece mahkeme" sahte veya gerçek olmayan bir mahkemenin varlığını veya yargısal süreçlerin sahte bir şekilde yürütüldüğünü ifade eder. Bu terim, genellikle dolandırıcılık, aldatma veya manipülasyon amaçlarıyla kullanılan bir ifadedir. Düzmece mahkemeler, genellikle insanları kandırmak veya yasadışı amaçlar için kullanmak üzere tasarlanmış sahte yargı sistemlerini temsil eder.

Düzmece mahkemelerin kullanımı, haksız yere birini suçlamak, sahte belgeler veya kararlar üretmek veya insanların haklarını ihlal etmek amacıyla gerçekleştirilebilir. Bu tür faaliyetler yasa dışıdır ve hukuki sonuçlar doğurabilir. Düzmece mahkeme ifadesi, genellikle dolandırıcılık veya yolsuzluk vakalarında kullanıldığında, yasal süreçlerin itibarını sarsmak veya gerçek yargı sistemini aşağılamak amacını taşıyabilir.

Hakaret mi?


Düzmece Mahkeme kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Dilekçe sunarak, hâkime hitaben: Senin düzmece mahkemeni de tanımıyorum, seni de tanımıyorum. Mahkemeye gelmiş olsam da olmasam da bundan başka diyeceğim yoktur. Zaten dilekçemdeki isme bakarsanız beni hemen tanırsınız, çünkü her geldiğimde sizleri aşağılamaktan bıktım. Savcıya da durumu ilettim. Bu nedenden dolayı ... 'taki mahkemeye de sonrakilere de katılmıyorum. Kendin çal, kendin oyna orada) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7275 Karar: 2015/11783 Tarih: 24.11.2015

"Düzmece Mahkeme" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.