Şerefsiz Vatan Haini

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şerefsiz Vatan Haini"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şerefsiz vatan haini" ifadesi, ağır bir dil kullanarak bir kişiyi aşağılamak veya eleştirmek amacı taşır. "Şerefsiz" kelimesi kişiyi ahlaki veya karakter açısından değersiz olarak nitelendiren bir tabirdir. "Vatan haini" ifadesi ise kişinin ülkesine ihanet ettiğini veya vatanseverlik değerlerine uymadığını ima eder.

Hakaret mi?


Şerefsiz Vatan Haini kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Başbakanlık İnsan Haklan Başkanlığına hitaben yazdığı dilekçede katılanları kastederek "Milli Eğitim müfettişleri olacak şerefsiz vatan hainlerinin..." biçimindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu ve ihtilat unsurunun da gerçekleştiği gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile sanık hakkında atılı suçtan yazılı şekilde beraat hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/26050 K 2013/4884 Tarih: 11.03.2013

Karar #2

Dosya kapsamına göre, müşteki … vekilinin şikâyet dilekçesi ekine sosyal medya hesabında … ismi ile kayıtlı bulunan şahsın müştekiye yönelik “Adi şerefsiz töroris köpek vatan hayini onun bunun oooooooo orsbu çocugu” şeklinde hakarette bulunduğuna dair ekran görüntüleri çıktısını ibraz ederek şüpheliden şikâyetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada, olay hakkında hiçbir araştırma yapılmadan atılı suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; şüphelinin sosyal medyasına ilişkin kaynak araştırması yapılması ve kolluk araştırması neticesinde şüpheli olduğu düşünülen şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu yöne ilişkin tespit yapıldıktan sonra suça konu sosyal medya hesabının kendisi tarafından kullanıp kullanmadığı da sorularak şüphelinin savunmasının alınmasından sonra, oluşacak sonuca göre hukukî durumun takdir ve tayin edilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Yargıtay 4.C.D. Esas: 2020/25973 Karar: 2020/18538 Tarih: 07.12.2020

"Şerefsiz Vatan Haini" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.