Psikolojin Bozuk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Psikolojin Bozuk"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Psikolojin Bozuk, ruh sağlığının olumsuz etkilendiği ve bilişsel, duygusal veya davranışsal sorunlar yaşandığı bir durumu ifade eder.

Hakaret mi?


Psikolojin Bozuk kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, bahse konu ifadeler (İcra müdürü tarafından, hâkime hitaben: Siz memurlara karşı pasifsiniz, zafiyet içindesiniz, yumuşak davranıyorsunuz, korkaksınız, katipleri fazla dinliyorsunuz, adliyede katipler hakkınızda konuşuyor, 30 günlük aldığım raporun sebebi sizsiniz, psikolojimi bozdunuz) bir bütün olarak değerlendirilip söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu nedenlerle, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6528 Karar: 2018/5100 Tarih: 05.04.2018

Karar #2

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sen zaten duygusal anlamda dengesizsin, senin psikolojin bozuk" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı... )

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/231 Karar: 2019/2197 Tarih: 04.02.2019

Karar #3

Somut olayda, sanığın katılana yönelik olarak Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yazdığı ve katıldığı TV programında söylediği kabul edilen sözlerin (Yerel gazeteci tarafından, belediye başkan adayı hedef alınarak: Bu garabet hanımın, aklıyla da çok arası yok bu kadının ruh halinin çok bozuk olduğunu öğrendim, senin gibi memleketine hakaret edece derecede bir arızaya oy vermeyen ... Partilileri de yürekten kutluyorum, son olarak 30 Mart seçimlerinde...'e nasıl ve kimlerin tavassutuyla gönderildiğini bilmediğiniz gayrı ciddi bir adayın gönderilmesi, ...’i teşkilatlarımızın görüşünüzü almadan böylesine psikolojisi kesinlikle bozuk adaylara bırakabiliyorsanız, bu kadını bizim başımıza 50 Partisi'nin de başına bela ettiler, çünkü kadın normal değil) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici kaba ve nezaket dışı hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığı beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10294 Karar: 2018/6869 Tarih: 07.05.2018

"Psikolojin Bozuk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.