Haraç Mezat Onurunu Satmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haraç Mezat Onurunu Satmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Haraç mezat onurunu satmak" ifadesi, kişinin ahlaki değerlerini veya özgürlüğünü para veya kişisel çıkarlar karşılığında feda ettiği durumu ifade eder. Bu deyim, kişinin dürüstlük, ahlak ve kişisel onur gibi değerlerini kaybederek çıkar sağladığını ima eder.

Terim, genellikle kişinin kendini aşağılaması veya değerlerini ihlal etmesi anlamına gelirken, aynı zamanda kişinin başkalarının baskısı veya tehdidi altında zor durumda kaldığını ve istemeden böyle bir seçim yaptığını da ifade edebilir. "Haraç mezat onurunu satmak" terimi, insanların çıkarları veya güvenliği uğruna değerlerinden taviz verme durumunu ele alırken, bu tür durumların genellikle zor veya karmaşık olduğunu vurgular.

Hakaret mi?


Haraç Mezat Onurunu Satmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sendika şube müdürlüğünün genel kurul toplantısında "Arkadaş bunca rezalet yıllar yılı başımızda taç bizim, namussuzlar başa geçer marifet, gerçeği söylesek hemen suç bizim, Ankara'da türlü türlü plan var, otellerde açık açık kalan var, haraç mezat onurunu satan var, hele sorun kıymetimiz kaç bizim, büyük usta... usta emir vermiş nefere... 'de iftar açtı kaç bine,... ya... sefer kaç kere" şeklinde şiir okunması) ve yükletilen suça yönelik katılan temyiz iddiaları yerinde görülmedi- ğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/13822 Karar: 2022/11970 Tarih: 11.05.2022

"Haraç Mezat Onurunu Satmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.