Herkese Şapur Şupur Bize Gelince Yarabbi Şükür

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Herkese Şapur Şupur Bize Gelince Yarabbi Şükür"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Herkese Şapur Şupur Bize Gelince Yarabbi Şükür" ifadesi, bir kişinin başkalarına yönelik olumlu veya iyi niyetli davranışlar sergilediği durumlarla kendi durumu arasındaki çelişkiyi vurgulamak için kullanılır. Başkalarını eleştirirken kendi durumuna gösterdiği hoşgörüsüzlüğü ifade eder.

Hakaret mi?


Herkese Şapur Şupur Bize Gelince Yarabbi Şükür kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdureyi rezil edeceğine ve ailesinin izni olmadan yapılan eğlenceyi ailesine söyleyeceğine ilişkin sözlerinin tehdit suçunu oluşturduğu, her ne kadar iddianamede mağdurenin ormanlık alanda seks yaptığına ilişkin iddialarda bulunması eyleminin iftira suçunu oluşturduğu belirtilerek bu suçtan cezalandırılması talep edilmiş ise de sanığın bu eyleminin ve yukarıda açıklanan diğer eylem ve sözlerinin (Seni bir yerde yakalayıp sinkaf edeceğim, herkese şapur supur bize gelince yarabbi şükür) bir bütün olarak zincirleme şekilde hakaret suçunu oluşturduğu, böylece sanığın üzerine atılı hakaret suçundan TCK'nın 125/1 ve 43. maddeleri ile tehdit suçundan 106/1-2. cümle ve 43. maddeleri uyarınca mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, oluşa uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı şekilde bu suçlardan beraatına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 14. CD Esas: 2013/738 Karar: 2014/11402 Tarih: 21.10.2014

"Herkese Şapur Şupur Bize Gelince Yarabbi Şükür" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.