Militarizm

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Militarizm"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Militarizm" bir devletin veya toplumun, askeri güce, silahlı kuvvetlere ve savaşa aşırı derecede vurgu yaparak yönetilmesi veya bu unsurların toplumsal yaşamda büyük bir rol oynamasını savunan bir ideolojidir. Militarizm, askeri değerlerin sivil yaşamın üstüne çıkarılmasını, savaş hazırlıklarının ve silahlanmanın öncelikli hale gelmesini ve genellikle askeri liderlerin politik gücü ele geçirmesini teşvik edebilir. Bu ideoloji, barışçıl çözümleri ve sivil hakları ikinci plana atarak askeri gücün öne çıkarılmasını savunur.

Militarizmin etkisi altında olan toplumlar, askeri harcamaların arttığı, savaşa olan hazırlıkların önceliklendirildiği ve sivil özgürlüklerin kısıtlandığı bir ortamda yaşayabilirler. Militarizm, bazen ulusal güvenlik veya düşmanca dış tehditler nedeniyle haklı çıkarılmaya çalışılsa da, savaş ve çatışma odaklı bir yaklaşımı desteklediği için eleştirilir. Bu ideolojinin etkileri, toplumun kültürel, siyasi ve ekonomik yapısını derinden etkileyebilir ve demokratik değerlere veya insan haklarına zarar verebilir.

Hakaret mi?


Militarizm kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın sübutu kabul edilen Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde tarihinde Cumhurbaşkanını hedef alarak "Bir de sokaklara dökülün diyor reis, bu kez sokağa çıkma yasağına uyuyorum, şimdi git eline beline silah dolayıp üzerimize saldığın askerlerin korusun seni, militarizm senin taktiğindi, tabii senaryoda olur mu olur, darbeye izin vermedik çünkü biz güçlüyüz bizi seçin kafan bu halka cazip gelir" şeklindeki paylaşımlarının rahatsız edici olduğu görülse de siyasi içeriği itibariyle iftira, küfür, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelik taşımaması nedeniyle demokratik toplumda siyasi kişiliklerden beklenen hoşgörü kapsamanda değerlendirilmesi gereken ağır eleştiri olarak kabul edilmesinde hukuki isabetsizlik bulunmadığından, kanun yararına bozma isteminin 1 numaralı talep yönünden reddine....

Yargıtay 16 CD Esas: 2019/11074 Karar: 2020/2040 Tarih: 13.03.2020

"Militarizm" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.