Kıllık Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıllık Yapıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kıllık yapmak, bir kişinin başkalarını kızdırmak veya rahatsız etmek amacıyla bilerek ve isteyerek provokatif davranışlar sergilemesidir. Bu davranışlar genellikle alaycı, tahrik edici veya saldırgan bir şekilde gerçekleştirilir ve genellikle sosyal medya platformlarında görülür.

Kıllık yapmanın amacı, dikkat çekmek veya tepki almak olabilir. Bir kişi, başkalarını sinirlendirmek veya rahatsız etmek için bilinçli olarak provokatif bir şekilde davranabilir. Örneğin, bir kişi sosyal medyada alaycı veya saldırgan bir dil kullanarak tartışmalara katılabilir veya başkalarının duygularını incitecek içerikler paylaşabilir.

Bu tür davranışlar genellikle dikkat çekmek ve tepki almak amacıyla yapılır. Kıllık yapan kişiler genellikle başkalarının tepkisini ölçmek veya onları sinirlendirmek için provokatif davranışlarda bulunur. Bu davranışlar, sosyal medya platformlarında özellikle yaygındır çünkü geniş bir kitleye ulaşma potansiyeli vardır.

Hakaret mi?


Kıllık Yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın söylediği kabul edilen "Kıllık yapıyorsunuz, boşuna oturuyorsunuz, işinizi yapmıyorsunuz, terbiyesiz" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/1873 Karar: 2019/6555 Tarih: 02.04.2019

Karar #2

Olay günü sanığı katılanlara söylediği kabul edilen "Sen kim oluyorsun lan, siz bu işi kıllığına yapıyorsunuz benim sigorta poliçemi ruhsatın arasından alıp yırtıp yok ettiniz, benim kim olduğumu biliyor musunuz, ben şimdiye kadar il disiplin kurulunda hiç bir memurunuzu attırmadım, işinden etmedim, ekmeğiyle oynamadım, siz bir telefona bakıyorsunuz, bir telefonluk işiniz var, siz görürsünüz, sizinle uğraşacağım, giydiğiniz üniformayı hak etmiyorsunuz, siz kim oluyorsunuz lan, sizi süründüreceğim, görüşürüz lan" şeklindeki sözünün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/11423 Karar: 2020/8200 Tarih: 25.06.2020

"Kıllık Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.