Hasta Mısın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hasta Mısın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hasta Mısın", argoda genellikle birinin mantıksız, saçma veya anormal davrandığını veya söylediğini belirtmek için kullanılan bir soru cümlesidir. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın gereksiz yere dramatize olduğunu veya normalden fazla tepki gösterdiğini ima eder. Bu ifade genellikle alaycı veya küçümseyici bir ton taşır ve karşı tarafın duygusal tepkisini veya davranışını aşağılamak veya eleştirmek amacı taşır.

Hakaret mi?


Hasta Mısın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana yönelik "Siz hasta mısınız, bir işiniz düzgün olmaz mı" şeklindeki sözlerin ifadelerin bütünlüğü içinde katılanın getirmeye yönelik bir yakınma ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/8857 Karar: 2015/6844 Tarih: 07.10.2015

Karar #2

İncelenen somut olayda, şikâyete konu kaba hitap tarzındaki "Hasta mısın kızım sen" sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında ve itiraz merciinin itirazın reddine dair kararında isabetsizlik bulunmadığından, merci kararı hukuka uygun görülmekle talebin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/24317 Karar: 2021/2804 Tarih: 28.01.2021

"Hasta Mısın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.