Yalakalık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalakalık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yalakalık, bir kişinin başkalarının hoşnutluğunu kazanmak veya kendi çıkarlarını ilerletmek için aşırı derecede övgü dolu, yaltaklanıcı davranışlar sergilemesidir. Yalakalar, genellikle samimiyetsiz ve yapmacık davranışlarla, kişinin zayıf noktalarını kullanarak onu manipüle etmeye çalışır. Yalakalık kavramı, birçok insan tarafından tercih edilir çünkü insanlar genellikle başkalarının beğenisini kazanmak ve kendi çıkarlarını ilerletmek için çaba göstermek isterler. Yalakalar, bu çabalarını aşırıya taşıyarak insanların hoşnutluğunu kazanmayı hedefler. Ancak, yalakalık samimiyetsiz bir davranış olduğu için uzun vadede insanların güvenini kaybetmeye ve ilişkilerini zedelemeye yol açabilir.

Bu makalede, yalakalık kavramı daha detaylı bir şekilde ele alınacak ve nasıl tanımlanabileceği, neden insanlar tarafından tercih edildiği ve nasıl önlenmesi gerektiği tartışılacaktır. Yalakalığın insan ilişkilerine olan etkileri ve nasıl daha sağlıklı bir iletişim kurulabileceği üzerine ipuçları sunulacaktır. Ayrıca, yalakalıkla mücadele etmek için kullanılabilecek stratejiler ve önlemler hakkında bilgi verilecektir.

Hakaret mi?


Yalakalık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müşteki Belediye Başkanına hitaben yazdığı yazıda geçen "Birilerine yalakalık yaparak göz boyamaya kalkmasın, bu belediye sana kalmaz, elbet sen de bir gün bu yaptıklarından pişmanlık duyar, hesabı verirsin" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42779 Karar: 2017/12453 Tarih: 06.11.2017

Karar #2

Sanığın suç tarihinde katılan hakkında "Ayağımı Başbakanının Konuşmasına Feda Etti, Yalakalık Sağlığa Zararlı" başlıklı söz konusu yazının katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2049 Karar: 2018/256 Tarih: 16.01.2018

Karar #3

Olay günü sanığın müştekilere söylediği kabul edilen "Siz kimsiniz, size ayar oluyorum, komutanınıza yalakalık yapmayın, delikanlı mısınız, ben ... çocuğuyum ki beni götürüyorsunuz" şeklindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve serzeniş şeklinde olduğu, bu nedenle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/8662 Karar: 2019/16023 Tarih: 12.11.2019

Karar #4

Sanığın katılan hakkında internet sitesinde yaptığı yorum içeriğinin (Kurulduğunuzdan bu yana milli eğitimde vesayet sizsiniz, hiçbir üretkenlik, haksızlığa karşı durma yapmadın... efendi, yalakalıktan kurtulamadın) kaba ve kırıcı nitelikte olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/13035 Karar: 2021/7934 Tarih: 08.03.2021

"Yalakalık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.