Hangi Yüzle Geliyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hangi Yüzle Geliyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hangi yüzle geliyorsun?" ifadesi, genellikle bir kişinin yaptığı ya da söylediği şeylerle uyuşmayan bir şekilde davrandığını veya konuştuğunu ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin samimiyetsiz veya çelişkili davranışlarına dikkat çekmek amacıyla kullanılır.

Birinin "hangi yüzle geliyorsun?" dediği zaman, karşı tarafın önceki davranışlarına veya sözlerine uygun olmayan bir şekilde davranmasını veya konuşmasını eleştirir. Bu ifade, kişinin tutarsız veya ikiyüzlü davranışını vurgularken, aynı zamanda alaycı veya eleştirel bir ton içerebilir. Bu tür bir ifade, insanlar arasında yaşanan iletişim ve davranış çatışmalarını ifade etmek için kullanılırken, karşı tarafın tutarsızlığını veya samimiyetsizliğini belirtir.

Hakaret mi?


Hangi Yüzle Geliyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın üç gün önce kendisi hakkında rüşvet suçlamasıyla savcılığa ihbarda bulunduğunu bildiği katılana yönelik "Hangi yüzle buraya geliyorsun, çık dışarıya" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaketsiz ve kaba ve nezaket dışı bir davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/7041 Karar: 2014/33853 Tarih: 24.11.2014

"Hangi Yüzle Geliyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.