Kıl Herif

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıl Herif"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kıl Herif, güven vermeyen, aşağı görülen veya bayağı bir kişiye söylenen bir hakaret sözüdür. Bu söz, Arapça kökenli bir kelime olan herif ile Türkçe bir kelime olan kıl kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Kıl, tüy, saç veya sakal gibi anlamlara gelirken, aynı zamanda sinir bozucu, itici veya rahatsız edici gibi anlamlara da gelir. Bu söz, genellikle birine öfke, nefret veya küçümseme duygularını ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Kıl Herif kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın polis memuru olan müştekiye söylediği "Kıl herifin birisin, bundan mahsus yapıyorsun şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide odici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/22351 Karar: 2016/5832 Tarih: 24.03.2016

"Kıl Herif" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.