Hitler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hitler"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hitler, 20. yüzyılın en güçlü ve kötü şöhretli diktatörlerinden biridir1. Avusturya doğumlu Alman politikacı ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi lideridir. 1933’te Almanya Şansölyesi, 1934’te Führer olarak devlet başkanı olmuştur. Polonya’ya saldırarak İkinci Dünya Savaşı’nı başlatmıştır3. Yahudilere ve diğer azınlıklara soykırım yapmıştır. 1945’te Berlin’de intihar etmiştir.

Hakaret mi?


Hitler kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(... Partisi ilçe başkanlığı binasının cam kısmına üzerinde "Diren Türkiye" yazılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nazi Hitlerine benzetilmiş resmini içerir afişlerin asılması biçiminde gelişen eyleme ilişkin) yapılan yargılama sonunda sanığa yüklenen ben suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kalınmış olduğundan, o yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarımın reddiyle, beraate ilişkin hükmün onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/6227 Karar:  2017/3759 Tarih: 19.04.2017

Karar #2

Sanığın bir televizyon programında katılana yönelik sarf ettiği eleştirisel ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin (Devlet hastanesi başhekimine hitaben: Hitler zulmüyle hastaneyi yönetiyor) muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/7918 Karar: 2019/3539 Tarih: 20.02.2019

Karar #3

... tarihinde ... adlı kullanıcı tarafından "uzun lafın kısası" yorumuyla yayımlanan, Cumhurbaşkanının bir şahıs ile konuşurken tasvir edilen ve içeriğinde "Yine bir çocuk öldürülmüş efendim", "Alçak Israil", "Çocuk Cizre'de öldürülmüş efendim", "Pis terörist" yazılarının yer aldığı karikatürü ... tarihinde Cumhurbaşkanını Hitler'e benzetir şekilde küçük videolardan oluşan "Sarayda 7 Haziran, son vesayet" görseli ve tarihinde M... adlı kullanıcı tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanının fotoğrafının yanında "İSTİKBİLAL MARŞI, Ben 12 yıldır hep çaldım, yine çalarım. Hangi çalgın beni yargılayacakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, hukuku çiğneraşarım. İhale takip eder, rüşvetimi alır yaşarım. Evde istiflemişsem birkaç milyar dolar, onlar sıfırlayacak... gibi bir oğlum var. Ulusun korkma, Pensilvanya'daki canavar çalsa da bir bildiği vardır diyen seçmenim var" şeklindeki fotoğrafı paylaş uğunun anlaşılması karşısında, bahse konu paylaşımların bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi, söylendiği yer, ortam ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındırması ve özellikle eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhur- başkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, sübut bulan müsnet suçtan orantılı bir ceza ile cezalandırılması gerekirken beraatine karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yargıtay 16. CD Esas: 2019/6019 Karar: 2019/8465 Tarih: 27.12.2019

"Hitler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.