Şırfıntı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

""
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şırfıntı kelimesi, Türkçe dilinde kullanılan bir deyimdir ve genellikle gereksiz, boş veya anlamsız şeyleri ifade etmek için kullanılır. Bu makalede, şırfıntı kavramı üzerinde durulacak ve farklı açılardan incelenecektir. Sırfıntı, hayatımızın bir parçasıdır ve her gün karşılaşabileceğimiz bir durumdur. İnsanlar genellikle zamanlarını şırfıntıya harcarlar, anlamsız işlerle uğraşırlar ve asıl önemli olan şeyleri ihmal ederler. Bu makalede, şırfıntıya neden olan faktörler ele alınacak ve nasıl bu tür gereksiz işlerden kaçınılabileceği üzerinde durulacaktır.

Şırfıntı, Türkçede sık sık duyduğumuz bir kelime. Peki, şırfıntı nedir? Şırfıntı, sıradanlıktan uzaklaşarak fark yaratma, dikkat çekme ve etkileyici olma arzusunu ifade eder. İnsanların ilgisini çekmek ve akıllarda kalıcı bir iz bırakmak için şırfıntıya ihtiyaç duyarız. İşte bu noktada, içerik yazımı devreye girer.

Hakaret mi?


Şırfıntı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Dosya kapsamına göre katılan sanık...'in diğer katılan sanık...'e "Şırfıntı" diyerek hakaret ettiği, buna karşın katılan sanık....'in diğer katılan sanık...'e hakaret ettiğine dair sanık ...'in soyut iddiasından başka delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık ...'in mahkûmiyeti yerine hakaretin karşılıklı olduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...   Yargıtay 2. CD Esas: 2020/17289 Karar: 2021/3335 Tarih: 23.02.2021

"" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.