Eliniz İşte Gözünüz Oynaşta

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eliniz İşte Gözünüz Oynaşta"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eliniz İşte Gözünüz Oynaşta" ifadesi, birisinin anlamadığı veya dikkate almadığı bir durumu ifade etmek için kullanılır. "Eliniz işte" ifadesi, kişinin ellerinin meşgul olduğunu, yani iş yaptığını gösterirken, "gözünüz oynaşta" ifadesi, kişinin dikkatinin dağıldığını veya oyalanmış olduğunu belirtir. Bu ifadeyle genellikle bir kişinin gerçekleri fark etmediği veya ciddiyeti anlamadığı bir duruma dikkat çekilir.

Hakaret mi?


Eliniz İşte Gözünüz Oynaşta kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın iddianame konusu sözlerinin (Avukat tarafından, mahkeme kalemi çalışanlarına karşı: Ne biçim memursunuz, aktınız başka yerde, kendiniz başka yerdesiniz, bir dosya numarasını aklınızda tutamıyorsunuz, eliniz işte gözünüz oynaşta, bu ne biçim memurluk) katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek, CMK'nin 223/2-a maddesi gereğince beraat yerine ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15965 Karar: 2018/13231 Tarih: 17.10.2018

"Eliniz İşte Gözünüz Oynaşta" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.