Erkekseniz Gidin Doğudakilere Polislik Yapın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Erkekseniz Gidin Doğudakilere Polislik Yapın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Erkekseniz Gidin Doğudakilere Polislik Yapın, kaba ve saygısız bir sözdür. Bu söz, bir kişinin polis olmak istediğini veya polisliği övdüğünü duyduğunda, ona polisliğin zorluklarını ve tehlikelerini göstermek için söylenir. Bu söz, Türkiye’nin doğu bölgelerinde terörle mücadele eden polislerin yaşadığı güçlükleri ima eder. Polis olmak için belirli şartlar vardır. Polislik yapmak, vatanseverlik, cesaret ve fedakarlık gerektiren bir meslektir.

Hakaret mi?


Erkekseniz Gidin Doğudakilere Polislik Yapın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılanlara hitaben "Erkekseniz gidin doğudakilere polislik yapın" şeklindeki ve eleştirel hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12817 Karar: 2018/14243 Tarih: 05.11.2018

"Erkekseniz Gidin Doğudakilere Polislik Yapın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.