Adil Olacağınıza İnanmamaktayım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adil Olacağınıza İnanmamaktayım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adil olacağınıza inanmamaktayım" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun gelecekteki davranışlarını veya kararlarını adil ve tarafsız bir şekilde yapacaklarına inanmadığını ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin güvenilmezlik, önyargı veya subjektif yaklaşım gibi faktörlere dayanarak, adil bir şekilde davranmayacaklarına inandığını belirtir.

Bu ifade genellikle bir tartışma veya anlaşmazlık sırasında kullanılır ve kişinin duygusal veya deneyimsel nedenlerle adil olmayacaklarına dair bir öngörüde bulunduğunu ifade eder. Bazen birinin geçmişteki davranışları veya önyargıları, böyle bir ifadenin kullanılmasına neden olabilir. İfade, kişiler arasında güven eksikliği veya iletişim zorluklarına işaret edebilir ve ilişkilerin daha açık ve yapıcı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulayabilir.

Hakaret mi?


Adil Olacağınıza İnanmamaktayım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mahkemeye sunduğu dilekçede yazdığı kabul edilen "İnşaatın yapımı sırasında... olarak şahsınız ile yaşadığımız tartışmalar nedeniyle... olarak adil davranacağımıza ve sizi şahsen tanımış olduğumdan hakimlik mesleğinin vasıflarını taşıdığınıza inanmamaktayım, adil olacağınıza da hiç inanmamaktayım şeklindeki sözünün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD (E: 2018/1161 K: 2019/12650 T: 19.09.2019)

"Adil Olacağınıza İnanmamaktayım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.