Şebeke

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şebeke"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şebeke" kelimesi, mecaz anlamda genellikle suç, dolandırıcılık veya hile gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği, genellikle gizli veya organize bir grup veya ağ anlamında kullanılır. Bu mecaz anlam, toplumun dışında veya yasalara aykırı bir şekilde faaliyet gösteren kişiler veya gruplar için kullanılır.

Örneğin, "şebeke" terimi bir suç örgütünü veya dolandırıcılık çetesi gibi illegal aktivitelerde bulunan bir grubu tanımlamak için kullanılabilir. "Şebeke mecazi" olarak kullanıldığında ise, bir grubun yasal olmayan faaliyetlerde bulunan veya manipülatif bir şekilde davranan bir organizasyon veya topluluk anlamını taşır. Bu ifade genellikle olumsuz veya suçla ilişkilendirilen faaliyetlerin anlatımında kullanılır.

Şebeke, elektrik, su, gaz gibi kaynakların dağıtımını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, genellikle karmaşık bir ağ yapısına sahiptir ve birçok noktadan oluşur. Elektrik şebekesi, elektrik enerjisini üreten kaynaklardan tüketim noktalarına ileten bir ağdır. Su şebekesi ise suyun kaynaklardan kullanım noktalarına taşınmasını sağlar. Gaz şebekesi ise doğal gazın evlere, iş yerlerine ve endüstriyel tesislere ulaşmasını sağlar.

Şebekelerin amacı, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu sayede enerji, su ve gaz gibi kaynaklar, ihtiyaç duyulan noktalara ulaşır ve kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırır. Şebeke sistemleri, sürekli olarak izlenmeli ve bakım çalışmaları yapılmalıdır. Aksi takdirde, arızalar ve kesintiler meydana gelebilir, bu da kullanıcıları mağdur edebilir.

Hakaret mi?


Şebeke kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın polis memurlarına söylediği "Hepiniz şebekesiniz, hakim, polis, savcı hepiniz aynısınız, savcıya mı güveniyorsunuz lan" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın müştekilere yönelttiği sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/22015 Karar: 2016/6928 Tarih: 06.04.2016

Karar #2

Sanık...'in ... tarihinde ... İcra Müdürlüğünün ... sayılı dosyasına sunulmak üzere verdiği dilekçede "Aynı zamanda icra memuru... ile iki samimi aynı odayı paylaşan oda arkadaşı... ve... adli iki pedagogu ayartıp husumetle ve kasten şebeke çete grubu oluşturup benim 10 yaşındaki kızım aleyhine görevlerini kötüye kullanıp maddi kursları nedeniyle kötülük yapan şebeke grup elemanları ile mahkemeliğiz" ifadelerine yer verdiği olayda, sanığın suç kasti ile bir davranışta bulunmadığına ve mağdurlar... ve ile katılan ...'in sanıkla birlikte hareket ettiklerini düşündüğüne dair savunması, bu savunmasının boşandığı eşi tarafından sanığa gönderilen ve kamu görevlileri üzerinde nüfuzu bulunduğu intibaı uyandıran mesajlara yer veren ... tarihli mesaj tespit tutanağı ve... havale tarihli dilekçeyle desteklenmesi, sanığın suça konu dilekçesinin bütünlüğü ve yazılış amacı birlikte gözetildiğinde, kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de bu ifadelerin mağdurlar ve katılanın onur, şeref ve saygınlıklarını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2018/4-477 Karar: 2021/651 Tarih: 16.12.2021

"Şebeke" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.