Beğenmiyorsan Siktir Ol Git

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beğenmiyorsan Siktir Ol Git"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beğenmiyorsan siktir ol git" ifadesi, bir kişinin bir durum veya olay hakkında şikayet etmesi veya eleştiride bulunması durumunda kullanılan agresif ve kaba bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin karşısındakine onu rahatsız eden bir şeyi düzeltmesi veya değiştirmesi için çağrıda bulunurken, aynı zamanda saldırgan bir ton ve söylem içermektedir.

Bu ifade, karşısındaki kişiyi üzebilir veya onları incitebilir. Ayrıca, bu ifade, bir kişinin bir başkasını saygısızlık ederek reddetmesi anlamına gelir. Bu nedenle, bu ifade kullanımı uygunsuz ve hoşgörüsüz olarak algılanabilir ve çatışma ve tartışmalara neden olabilir. Bunun yerine, daha yapıcı ve saygılı bir dil kullanarak, konuşmacıların daha olumlu bir sonuç elde etmeleri daha olasıdır.

Hakaret mi?


Beğenmiyorsan siktir ol git kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Doktora hitaben: Sen de o zaman muayenecilik yapsaydın, memnun değilsen siktir ol git, seni burada zorla tutan yok, beğenmiyorsan siktir ol git, özel hastane aç) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41788 Karar: 2017/11684 Tarih: 25.10.2017

"Beğenmiyorsan Siktir Ol Git" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.