Böyle Avukatlığı Sikerim (Sinkaf Edeyim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Böyle Avukatlığı Sikerim (Sinkaf Edeyim)"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Böyle avukatlığı sikerim (sinkaf edeyim)" ifadesi argo ve küfürlü bir ifadedir ve genellikle bir avukatın yetersizliği veya başarısızlığına tepki olarak kullanılır. Bu ifade, kişinin avukatının yaptığı işi beğenmemesi veya avukatının müvekkili için yeterince iyi bir iş yapmadığına inanması nedeniyle dile getirilir.

Örneğin, "Böyle avukatlığı sikerim (sinkaf edeyim), mahkemede hiçbir şey yapamadı" ifadesi, bir kişinin avukatının yetersizliğine veya başarısızlığına tepki olarak kullanılabilir.

Bu ifade argo ve küfürlü olduğu için kullanılmaması gereken bir ifadedir. Ayrıca, avukatın müvekkili için yeterince iyi bir iş yapmadığına inanıyorsanız, daha uygun ve saygılı bir şekilde avukatınızla iletişime geçerek, durumu açıklayabilir veya farklı bir avukat arayabilirsiniz.

Hakaret mi?


Böyle avukatlığı sikerim (sinkaf edeyim) kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Duruşma salonu önünde, avukata hitaben: Yalancısın, böyle avukatlığı sinkaf edeyim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas: 2018/1179 Karar: 2019/6874 Tarih: 08.04.2019

"Böyle Avukatlığı Sikerim (Sinkaf Edeyim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.