Leke

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Leke"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Leke" terimi, argo veya gündelik dilde, bir kişinin itibarını zedeleme veya rezil etme amacıyla, genellikle olumsuz veya utanç verici bir olay veya durumu ifade etmek için kullanılır. Bu terim, kişinin geçmişte yaptığı hataları veya olumsuz eylemleri üzerine gelmek ve onun hakkında kötü konuşmak amacı taşıyabilir. "Leke" terimi, genellikle aşağılayıcı veya alaycı bir anlam içerir ve kişiyi aşağılamak veya eleştirmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Leke kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın …ilçesinde …. yılında yaşanan patlamalarla ilgili olarak... isimli yerel gazetede ...ve ... tarihlerinde yapmış olduğu haberler için kullandığı başlıklardan "Yalancı Vali Dinlemem" şeklindeki ifadenin ve haberde kullanılan fotoğrafların o tarihlerde ilinin valisi olan mağdura yönelik güncel bir olay ile ilgili mağdur valinin ulusal gazetelerde çıkan açıklamalarını ve sanığın da katıldığı bir konuşmayı protesto eden demokratik bir tepkinin rahatsız edici bir ifadeyle gösterilmesi niteliğinde olduğu, yine "... HALKINDAN VALI LEKEsiz'e CEVAP şeklindeki haber başlığının da mağdurun soy ismindeki harflerin bir kısmı küçük yazılarak sadece "LEKE" kısmına dikkat çekilmesi suretiyle mağdurun yaşanan olaylar ve sonrasındaki tutumunun sanık açısından eleştirildiği, her iki ifadenin de mağdur valinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve eleştiri niteliğindeki sözler olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27762 Karar: 2016/11294 Tarih: 25.05.2016)

"Leke" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.