Bacını Sinkaf Ederim (Sikerim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bacını Sinkaf Ederim (Sikerim)"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Öncelikle belirtmek gerekirse, "bacını sinkaf ederim" veya "bacını sikerim" gibi ifadeler, oldukça argo, küfürlü ve cinsel içerikli ifadelerdir. Bu ifade, "Kız kardeşini cinsel olarak taciz ederim" veya "Kız kardeşini zorla ilişkiye zorlarım" gibi anlamlar taşır. Bu ifade, ciddi bir şiddet ve istismar eylemi olarak kabul edilir ve kullanılması kesinlikle uygun değildir. Bu ifade veya benzeri ifadeler, ahlaki değerlere aykırıdır ve başkalarına zarar verebilir.

Hakaret mi?


Bacını sinkaf ederim (Sikerim) kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın polis memuruna hitaben "Senin bacım sinkaf ederim" şeklinde söylemde bulunmasına ilişkin) dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hâkimin takdirine göre sanığın temyiz istemi yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin (mahkûmiyet) tebliğnameye kısmen uygun, kısmen aykırı olarak onanmasına...

Yargıtay 6. CD Esas: 2021/14152 Karar: 2022/10443 Tarih: 30.06.2022

Karar #2

Olay gecesi katılana ait işyerine gelen sanığın; katılana yönelik "bana 200 TL vereceksin, vermezsen seni öldürürüm, bacını sinkaf ederim, çocuğunu yaşatmam, senin yüzünden hapse girdim, yine girerim, bu sefer seni kimse kurtaramaz" şeklindeki sözleri, bir bütün halinde yağma suçunun unsuru olan tehdit kapsamında kaldığı gözetilmeden ayrıca hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. CD Esas: 2011/7921 Karar: 2012/415

"Bacını Sinkaf Ederim (Sikerim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.