Adam Gibi Muayene Et Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Gibi Muayene Et Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam gibi muayene et lan" ifadesi, argo ve sert bir dil kullanılarak, bir şeyi daha dikkatli, titiz veya özenli bir şekilde incelemeye veya incelemesi gereken bir kişiye yönelik alaycı bir uyarı veya emir içeren bir deyimdir. Bu ifade genellikle kişinin dikkatsiz, yüzeysel veya eksik bir şekilde bir işi yapmaya çalıştığında veya bir şeyi yeterince anlamadan geçiştirdiğinde kullanılır.

Bu ifade, genellikle sert veya alaycı bir tavırla kullanılır ve kişinin daha iyi bir çaba göstermesi veya daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgular. İfade, kişinin daha özenli ve titiz davranması gerektiğini ima ederken, aynı zamanda olumsuz bir ton ve saygısız bir ifade içerdiği için iletişimde sorun yaratabilir. Daha yapıcı ve saygılı bir dil kullanımı, daha olumlu ve etkili bir iletişimi teşvik edebilir.

Hakaret mi?


Adam Gibi Muayene Et Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözün (Doktora hitaben: Adam gibi muayene et lan) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışa hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/25806 Karar: 2022/25214 Tarih: 13.12.2022

"Adam Gibi Muayene Et Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.