Psikiyatriye Git

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Psikiyatriye Git"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Psikiyatriye gitmek, zihinsel bozuklukların tanısı ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalı olan psikiyatriye başvurmak anlamına gelir. Psikiyatriye gitmek, bir kişinin düşünce, duygu ve davranışlarında sorun yaşadığını hissettiği, günlük işlevlerini yerine getiremediği veya kendine veya başkalarına zarar verme riski olduğu durumlarda yapması gereken bir adımdır

Hakaret mi?


Psikiyatriye Git  kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanık...'in katılan ...'e söylediği kabul edilen "Psikiyatriye git, tedavi gör, karşımdan kıvırtıp durma" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/191 Karar: 2015/9090 Tarih: 26.10.2015

"Psikiyatriye Git" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.