İğrenç

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İğrenç"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İğrenç, tiksinti ve rahatsızlık uyandıran, hoş olmayan veya itici bir şeyi ifade eder. Bu kelime, genellikle kötü kokular, pislik veya rahatsız edici davranışlar gibi olumsuz deneyimleri tanımlamak için kullanılır. İğrenç, bir şeyin insanları rahatsız eden veya tiksindiren bir özelliği olduğunu belirtir. Bir şeyin iğrenç olarak nitelendirilmesi, genellikle kişisel bir tepkiyle ilişkilidir ve herkes için aynı olmayabilir. İğrençlik, genellikle kötü hijyen, pislik, çürümüş yiyecekler veya kötü kokular gibi faktörlerle ilişkilendirilir.

İğrenç kelimesi, insanların duygusal tepkilerini ifade etmek için kullanılır. Bu kelime, bir şeyin rahatsız edici veya tiksindirici olduğunu vurgulamak için kullanılır. Örneğin, bir yemek tarifiyle ilgili bir yazıda, iğrenç kelimesi, bazı malzemelerin veya pişirme yöntemlerinin insanları rahatsız edebileceğini ifade etmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


İğrenç kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle (... Gazetesi'ne mail yoluyla gönderilen yazıyla gazete çalışanlarına hitaben  iğrenç bir milletsiniz, size kucak açıp bağrına basan bu millete karşı düşmanlığınız ve bize her fırsatta çamur atmanız tam bir iğrençlik ve bunun sorumlusu bu hükümet, siz iğrenç, sadakatsiz, üç kuruşa milletini, vatanını satacak milletiniz, pis Ermeniler) ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın yasal bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/15126 Karar: 2015/25931 Tarih: 03.04.2015

"İğrenç" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.