Yürü Git Be Kadın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yürü Git Be Kadın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bir kadına, kendisini ilgilendirmeyen bir konuda karışmamasını veya rahatsız etmemesini söylemek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle kızgın, sinirli veya küçümseyici bir şekilde söylenir.

Hakaret mi?


Yürü Git Be Kadın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın poliklinikte tartıştığı mağdur hemşireye söylediği kabul edilen "Yürü git be kadın, git işine bak, beni çıldırtma, doktor sen değilsen doktoru getireceksin gerekirse kulağından tutup getireceksin" şeklindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/36675 Karar: 2017/7808 Tarih: 14.06.2017

"Yürü Git Be Kadın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.