Eğitimsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eğitimsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eğitimsiz" kelimesi, genel olarak formel veya resmi bir eğitim almayan veya yetersiz eğitim almış olan bir kişiyi veya kişileri tanımlayan bir sıfattır. Eğitim, bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlayan bir süreç olduğundan, "eğitimsiz" kelimesi bir kişinin belirli bir alanda bilgi veya yetenek eksikliği olduğunu ifade edebilir. "Eğitimsiz" kelimesi genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin kültürel, entelektüel veya mesleki açıdan yetersiz olduğunu ima edebilir.

Hakaret mi?


Eğitimsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın "Bu eğitimsizleri eğitin" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/7451 Karar: 2019/13043 Tarih: 25.09.2019

"Eğitimsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.